­

VOORAF INGEVULDE AANGIFTE 2018 (VIA 2018)

De belastingdienst ontvangt via banken, werkgevers en verzekeraars jaarlijks diverse gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting. Te denken valt aan de jaaropgaven van het loon en pensioen, jaaropgaven van bankrekeningen, beleggingen en hypotheken, maar ook de premie voor lijfrenten en  arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. De belastingdienst stelt deze informatie ook weer beschikbaar voor het maken uw aangifte inkomstenbelasting. Deze service wordt de 'Vooraf Ingevulde Aangifte' ofwel 'VIA' genoemd.

 

Machtiging opsturen naar Jheronimus Accountantskantoor

Jheronimus Accountantskantoor maakt ook gebruik maken van deze service en wil (een deel van) uw gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 via de belastingdienst opvragen. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken is het vereist dat u Jheronimus Accountantskantoor daarvoor toestemming geeft.

 

U geeft toestemming door middel van het opsturen van de brief machtigingscode, welke u ontvangt van de Belastingdienst. De machtigingscode is slechts een aantal weken geldig. Wanneer u ermee instemt dat wij de beschikbare gegevens van de belastingdienst ontvangen is het daarom van belang dat u deze machtiging zo spoedig mogelijk aan ons verstrekt. Na ongeveer 8 weken verloopt de geldigheid van de machtiging en is de service niet meer beschikbaar voor Jheronimus Accountantskantoor.

 

Hoef ik dan niks meer aan te leveren voor mijn aangifte inkomstenbelasting? 

De belastingdienst heeft al veel gegevens van u beschikbaar, maar soms is de informatie onvolledig of zelfs onjuist. Het is daarom nog steeds van belang dat u de gegevens voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting aanlevert bij ons.

­