­

Je kunt in Outlook op een heel eenvoudige manier een snelle stap aanmaken om de facturen die je binnenkrijgt, meteen door te sturen naar het mailadres dat je van ons hebt gekregen. Hieronder zullen we kort uitleggen hoe dit werkt.

Je opent Outlook. In de Ribbon zit een optie, die heet "Snelle Stappen". Als je op "Snelle stappen beheren" klikt, krijg je een scherm. Hierin kun je via "Nieuw" een nieuwe snelle stap maken. Kies voor "Aangepast". Vervolgens ga je acties toevoegen.

De eerste actie die je toevoegt is een regel om de mail meteen door te sturen, zoals hier beneden op het plaatje.

Nu gaan we zorgen dat de mail automatisch doorgestuurd wordt. Klik op "Opties weergeven". Daar klik je dan "Automatisch verzenden na 1 minuut vertraging" aan.

Je kunt nu nog verschillende acties toevoegen aan de snelle stap. De volgende stappen gebruiken wijzelf:

 1. Markeren als gelezen;
 2. Verplaats naar een andere map (bijvoorbeeld een archiefmap of "Nog te betalen facturen").

Voor BUNQ zijn er twee methodes om de bankbestanden te kunnen downloaden. Klik op lees meer voor deze twee methoden.

Je kunt Jheronimus Accountants op drie manieren toegang geven tot jouw zakelijke rekening van ING. Hieronder worden deze 3 beschreven.

Je kunt Jheronimus Accountants op twee manieren toegang geven tot jouw zakelijke rekening van Rabobank via Internetbankieren Professional. De voorkeur heeft de tweede optie.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden bij de ASN bank.

Log in bij de ASN bank volgens de standaard procedure. Ga naar Betalen en sparen en kies de optie Transactiehistorie. Selecteer de juiste rekening en selecteer de juiste periode.

Een MT940 bestand loopt altijd 1 werkdag achter. Wanneer je de periode selecteert waarover je de banktransacties wilt downloaden, dan kies je als einddatum: vandaag min 1 werkdag. Dit is extra belangrijk bij de ASN Bank! De ASN Bank geeft je namelijk de mogelijkheid om ook 'vandaag' te downloaden. Doe dit niet.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden bij de Triodos bank.

Log in bij de Triodos bank

Log in bij de Triodos bank volgens de standaard procedure. Ga naar Overzichten en kies de optie Downloaden in Internet Bankieren. Het downloaden van rekeninginformatie via internet bankieren is kosteloos.

Download MT940 bankbestand

Selecteer de periode waarvoor je de transacties wilt downloaden, selecteer MT940 bij bestandsindeling en klik op Ophalen.

Een MT940 bestand loopt altijd 1 werkdag achter. Wanneer je de periode selecteert waarover je de banktransacties wilt downloaden, dan kies je als einddatum: vandaag min 1 werkdag. Dit is extra belangrijk bij de Triodos Bank! De Triodos Bank geeft je namelijk de mogelijkheid om ook 'vandaag' te downloaden. Doe dit niet.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden bij de SNS /Regiobank.

 1. Log in bij de SBS bank of Regiobank volgens de standaard procedure.
 2. Kies in het linkermenu bij het onderdeel Betalen, Sparen of Beleggen voor Rekeningafschrift.
 3. Kies de rekening waarvan je de bankmutaties wilt downloaden. Standaard wordt de voorkeursrekening getoond.
 4. Selecteer het tijdsbestek. Via Zoek kunt je een eigen begin- en einddatum opgeven.
 5. Klik dan op Download om de afschrijvingen te downloaden. Kies het formaat SWIFT-MT940
 6. De bestanden ontvang je in ZIP formaat. Deze kun je per mail aan ons doorsturen.

Stap 1

Ga naar de website van de ING bank en log in. Nadat je bent ingelogd bij de ING Bank klik je op Downloaden en Af- en bijschrijvingen.

Stap 2

Een nieuw scherm ‘Af- en bijschrijvingen downloaden’ wordt geopend.

 1. Kies bij rekening de rekening waarvoor het MT940 bestand gedownload moet worden.
 2. Kies bij datum de start en eind datum waarvoor het MT940 bestand gedownload moet worden.
 3. Kies bij Bestandsformaat: MT940
 4. Klink op Download.

Herhaal bovenstaande stappen voor al je rekeningen.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden van de ABNAMRO.

Log in bij de ABN AMRO bank

Ga naar de website van ABN AMRO. Log in volgens de standaard procedure en selecteer een zakelijke bankrekening.

Selecteer de juiste rekening

Kies in het menu 'tools' voor 'mutaties'. Selecteer alle rekeningen als je de mutaties van al je rekeningen wilt downloaden. Of kies één of meerdere rekeningen als je alleen de gegevens van bepaalde rekeningen wilt downloaden. Klik op de betreffende rekening(en). De geselecteerde rekeningen herken je aan een blauwe achtergrond.

Download MT940 bankbestand

Als je 'vanaf datum laatste download' kiest, dan download je de mutaties van de datum vanaf de datum van de laatste download tot de dag van vandaag. Wil je een andere periode downloaden? Kies dan 'van dd-mm-jjjj tot dd-mm-jjjj '. Bij 'van' vul je de gewenste datum in waar vanaf je de mutaties wilt downloaden. Deze datum kan uiterlijk 18 maanden in het verleden liggen. Bij 'tot' wordt standaard de huidige datum ingevuld. Wil je een andere datum? Dan kun je dit veranderen. Deze datum mag niet in de toekomst liggen.

Selecteer het juiste formaat: MT940.

Klik als laatste op 'ok'.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden van de Rabobank.

Log in bij de Rabobank

Log in op de website van de Rabobank volgens de standaard procedure en selecteer een zakelijke bankrekening.

Download MT940 bankbestand

Kies links uit het menu Downloaden transacties.

 1. Kies bij rekening de rekening waarvoor het MT940 bestand gedownload moet worden.
 2. Kies bij datum de start en eind datum waarvoor het MT940 bestand gedownload moet worden.
 3. Kies bij Bestandsformaat: MT940 Structured (.swi)
 4. Klink op Download.

Volg onderstaande stappen om een MT940 bestand te downloaden bij Knab.

Log in bij de Knab Bank

Ga naar de website van de Knab bank.Log in volgens de standaard procedure en selecteer je zakelijke bankrekening.

Download MT940 bankbestand

Ga onder in het scherm naar het menu Bij- en afschrijvingen en klik in de vierde kolom op Boekhoudexport. In dit scherm selecteer je de periode waarover je transactiegegevens wil downloaden. Klik daarna op de knop Download en sla het bestand op.

 
 1. Kies bij datum de start en eind datum waarvoor het MT940 bestand gedownload moet worden.
 2. Het bestandsformaat is standaard MT940.
 3. Klink op Download.
­